Välkommen till FR2000 Verksamhetsledning

ett ledningssystem för alla organisationer, både stora och små som bl.a. uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 

Kraven ökar...

Fler och fler organisationer får krav från kunder och andra intressenter att de skall ha kvalitetssystem och miljöledningssystem. Men det finns också andra delar av verksamheten som behöver styras, till exempel kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Lösningen är ett integrerat ledningssystem!

Ett integrerat ledningssystem

Ett integrerat ledningssystem FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd och Kompetens och kan användas av alla typer av organisationer.
Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. Organisationen skall kunna införa systemet utan att vara beroende av extern hjälp.

De grundläggande värderingarna i FR2000 är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetens".