skip to Main Content

Uppdatering av Allmänna bestämmelser

De allmänna bestämmelserna för certifiering av ledningssystem enligt FR2000 är nu uppdaterade. Ändringarna omfattar text i kapitel 2, Certifieringsprocessen, under rubrikerna…

Back To Top