skip to Main Content
Almega Flyttjänstföretagen

Almega Flyttjänstföretagen

Syftet med förbundet är att genom utbildning av personal och kontroll av flyttföretagen säkerställa en hög nivå av trygghet och kvalitét för kunden när de anlitar ett av våra medlemsföretag.

Back To Top