skip to Main Content

FR2000 är en ekonomisk förening där medlemsföretagen utser en styrelse, ett råd och en servicefunktion. Organisationens uppgift är att utveckla FR2000 och göra standarden attraktiv och tillgänglig för så många företag som möjligt och bidrar till att företagen blir långsiktigt lönsamma. Det yttersta målet är att de certifierade företagen därigenom utgör en väsentlig förstärkning av det svenska näringslivet.

”FR2000 är mindre byråkratiskt och har inte lika många administrativa krav som ISO-standarderna, samtidigt är den heltäckande och har mer fokus på konkreta förbättringar.”

Linda Eskilsson, Revisionsledare, Qvalify AB

Linda Eskilsson
Back To Top