skip to Main Content
036-336 00 50 info@fr2000.se

Verksamheten inom FR2000 är organiserad på följande sätt:

Medlemmar

FR2000 i Sverige ekonomisk förening består av ett antal medlemsorganisationer. I egenskap av ”ägare” utser medlemmarna en styrelse.

Styrelse

Det är styrelsen som ansvarar för föreningens övergripande arbete, dess ekonomi och FR2000-standardens utveckling.

Rådet

För att utveckla FR2000-standarden tar styrelsen hjälp av ett råd bestående av personer som är sakkunniga inom de olika områden som standarden täcker.

Försäljning & Administration

Styrelsen har gett Qvalify AB i uppdrag att ta hand det praktiska arbetet med försäljning samt planering, administration av certifikat, fakturering m.m.

Revisorer

Revision och certifiering sköts av oberoende revisor som har genomgått särskild utbildning och godkänts av Rådet för FR2000. Revisorerna kommer från Qvalify, Nordcert och SBSC.

Kontaktuppgifter till alla befattningshavare hittar du på kontaktsidan.

Back To Top