skip to Main Content

Verksamheten inom FR2000 är organiserad på följande sätt:

Medlemmar

FR2000 i Sverige ekonomisk förening består av ett antal medlemsorganisationer. I egenskap av ”ägare” utser medlemmarna en styrelse.

Styrelse

Det är styrelsen som ansvarar för föreningens övergripande arbete, dess ekonomi och FR2000-standardens utveckling.

Rådet

För att utveckla FR2000-standarden tar styrelsen hjälp av ett råd bestående av personer som är sakkunniga inom de olika områden som standarden täcker.

Marknadsföring & Försäljning

Styrelsen har gett LSCAB i uppdrag att ta hand om det praktiska arbetet med marknadsföring och försäljning av ledningssystemet FR2000.

Revision/Revisorer & Administration

Revision och certifiering sköts av oberoende revisor som har genomgått särskild utbildning och godkänts av Rådet för FR2000. Revisorerna kommer från Qvalify, Nordcert och SBSC.
Respektive certifieringsorgan sköter planering för revision samt administration av certifikat, fakturering, m.m.

Back To Top