skip to Main Content

FR2000
Ledningssystemet som ger
dig fler och bättre affärer

Ordning och reda i verksamheten är en förutsättning för att jobbet ska bli riktigt utfört. Och bra jobb leder till nöjda kunder, vilket på sikt leder till fler och bättre affärer. Krångligare än så är det inte.

FR2000 är ett ledningssystem anpassad för mindre och medelstora företag och bygger på decennier av erfarenhet från effektivt företagande. Det är helt enkelt en standard som hjälper dig att dokumentera era rutiner och processer – utan onödigt krångel.

KOM IGÅNG MED FR2000 KONTAKTA OSS

FR2000 är inte lika känd som exempelvis kvalitetsstandarden ISO 9001 eller miljöstandarden ISO 14001, men faktum är att en certifiering enligt FR2000 är likvärdig med dessa ISO-certifieringar (vilket ofta ett krav vid upphandlingar). Dessutom innehåller FR2000 de viktigaste delarna från en rad andra standarder och riktlinjer, bland annat för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande och kompetensförsörjning.

LADDA NER PRESENTATION HAR DU FRÅGOR?

Vi hjälper dig att komma igång med FR2000!

Vi är de personer som du kan kontakta i alla frågor som rör FR2000.
Det kan vara hur du hittar på hemsidan, hur ska du starta för att bygga ditt Ledningssystem, tolkningar av standarden, hur går en revision till etc.

Andreas Samuelsson

Andreas Samuelsson

070-592 92 65

Martin Eklund

Martin Eklund

070-569 68 16

Back To Top