skip to Main Content
070-690 44 00 info@fr2000.se

FR2000
Certifieringen som ger dig
fler och bättre affärer

En heltäckande certifiering ger dig tillgång till fler kunder. Ett certifikat talar om för kunden  att du driver ett företag med ordning och reda. Och i upphandlingar är det oftast ett krav för att du ens ska få lämna en offert.

FR2000 är ett enkelt och rejält sätt att ge ditt företag en fullvärdig certifiering. Men det allra viktigaste är att du och dina medarbetare kommer att få mer gjort samtidigt som ni får nöjdare kunder. Välkommen att bekanta dig med FR2000.

FR2000 på 1 minut

FR2000 på 1 minut

Revisorn om fördelarna

Revisorn om fördelarna

Det är vi som är fr2000 - vill du bli en av oss?

FR2000 är en ekonomisk förening bestående av följande medlemmar: Elon, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, Tolkservicerådet, Plåtslageriernas Riksförbund, Almega Flyttjänstföretagen, Glasbranschföreningen, Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörer samt Företagarna.

Tillsammans arbetar vi för att utveckla FR2000 och göra standarden attraktiv och tillgänglig för så många företag som möjligt, och bidrar till att företagen blir långsiktigt lönsamma.

Vill du vara med och påverka? Hör av dig till Peter Landin, 070 397 20 10 eller peter.landin@fr2000.se för mer information om medlemskap.

Företag medlemmar FR2000 certifieringMedlemmar FR2000

Det är vi som reviderar enligt fr2000

Qvalify AB är sedan 1992 ett svenskt oberoende certifieringsorgan med en komplett tjänsteportfölj för certifiering av ledningssystem inom de viktigaste områdena, bland andra kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

FR2000 i Sverige ekonomisk förening har tecknat avtal med Qvalify AB för att revidera mot standarden FR2000 Verksamhetsledning.

Nordcert AB verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom armering, betong, bergmaterial/ballast och stål. Vi erbjuder certifiering av produkter, processer och personer samt medverkar vid utbildningar som bestyrker kompetens.

FR2000 i Sverige ekonomisk förening har tecknat avtal med Nordcert AB för att revidera mot standarden FR2000 Stålbyggnad.

SBSC – Svensk brand- & säkerhetscertifiering AB. Allt fler företag och organisationer efterfrågar certifierade produkter och företag, som uppfyller kraven inom gällande normer och standarder, i samband med upphandling.

FR2000 i Sverige ekonomisk förening har tecknat avtal med SBSC för att revidera mot standarden FR2000 Säkerhet.

Back To Top