skip to Main Content

FR2000 Nyhetsbrev 2024-04

Nu när det har gått några månader in på 2024 kan vi konstatera att intresset för FR2000 är fortsatt högt.
Byggbranschen är fortsatt den bransch där flest är certifierade men på senare år har intresset från bolag inom vård, bemanning och IT ökat med flera certifieringar årligen.

Här i nyhetsbrevet kan ni också läsa om Linjon Group och deras arbete med avvikelsehantering.

Med Vänliga Hälsningar
Martin & Andreas

Back To Top