skip to Main Content

Om man inte har tid eller kunskap att bygga ett ledningssystem så kan det vara en bra idé att ta hjälp av en konsult. En konsult med kompetens gällande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kan guida och coacha er på vägen till en certifiering. För att det skall bli ett väl fungerande ledningssystem är det dock viktigt att ni själva är delaktiga i byggandet av ledningssystemet. Tänk på att det är ni som skall arbeta med det fortsättningsvis.

Kontakta oss för att komma i kontakt med en konsult.

Back To Top