skip to Main Content
070-690 44 00 info@fr2000.se

Ett ledningssystem är inga konstigheter. Det är en arbetsbeskrivning som hjälper dig med  struktur och enhetlighet i styrningen av företaget. Med en enkel och logisk uppbyggnad kan ett ledningssystem ge dig mer tid – i stället för mer administration.

FR2000 är unikt på två sätt. Dels är det anpassat för små och medelstora företag, dels är det ett integrerat system för certifiering av inte bara kvalitet utan alla de områden där en certifiering stöder din affär och din konkurrenskraft.

Vi vet vilka villkor som gäller för att driva företag med ett minimum av administration, och vi har full förståelse för att ett ledningssystem måste vara både enkelt  – och lönsamt.

Därför är FR2000 uppbyggt på samma sätt som ditt och de flesta andra företags affär. Vi speglar helt enkelt orderns väg genom företaget, från förfrågan och offert till leverans och garantiperiod.

Presentation för nedladdning/utskrift

FR2000 är

 • ett ledningssystem för certifiering av
  • kvalitet
  • miljö
  • arbetsmiljö
  • kompetens
  • brandskydd
  • socialt ansvarstagande
 • integrerat och ger en heltäckande certifiering
 • effektivt och anpassat för små och medelstora företag
 • till stora delar likvärdigt med ISO 9001 och 14001, men omfattar fler områden
 • FR2000:2017 är reviderat för att säkra följsamhet mot:
  • SO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
  • ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande,
  • SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
  • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete

”FR2000 ger också mindre företag möjlighet att vara med i offentliga upphandlingar, där det ofta krävs att leverantören har ett certifierat ledningssystem.”

Thomas Dahlberg, ordförande,
FR2000 i Sverige ekonomisk förening

Thomas Dahlberg
Back To Top