skip to Main Content

Ett ledningssystem hjälper dig att skapa struktur och enhetlighet i styrningen av företaget. Med en enkel och logisk uppbyggnad kan ett ledningssystem spara tid – i stället för mer administration.

FR2000 är unikt på två sätt. Dels är det anpassat för små och medelstora företag, dels är det ett integrerat ledningssystem. FR2000 täcker inte bara in kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, utan alla de områden som stöttar och effektiviserar verksamheten och stärker företagets konkurrenskraft.

Vi vet vilka villkor som gäller för att driva företag med ett minimum av administration, och vi har full förståelse för att ett ledningssystem måste vara enkelt för att kunna efterlevas och även för att bli lönsamt.

Därför är FR2000 uppbyggt på samma sätt som de flesta företag fungerar i praktiken: standarden speglar helt enkelt orderns väg genom företaget, från förfrågan och offert till leverans och garantiperiod.

Presentation för nedladdning/utskrift

FR2000 är

 • ett ledningssystem för certifiering av
  • kvalitet
  • miljö
  • arbetsmiljö
  • kompetens
  • brandskydd
  • socialt ansvarstagande
 • integrerat och ger en heltäckande certifiering
 • effektivt och anpassat för små och medelstora företag
 • likvärdigt med ISO 9001 och ISO 14001, men omfattar fler områden
 • FR2000:2017 är reviderat för att säkra följsamhet mot:
  • ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
  • ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande,
  • SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
  • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete

”FR2000 ger också mindre företag möjlighet att vara med i offentliga upphandlingar, där det ofta krävs att leverantören har ett certifierat ledningssystem.”

Thomas Dahlberg, ordförande,
FR2000 i Sverige ekonomisk förening

Thomas Dahlberg
Back To Top