skip to Main Content

FR2000 är en ekonomisk förening som ägs av medlemsföretagen och drivs utan vinstintresse. Föreningens stadgar är fastställda av styrelsen. Förutom stadgarna finns ett regelverk som styr hur arbetet med certifiering och revision ska utföras.

Övergångsregler

Certifikat enligt FR2000 daterad 2013-01-01 utgåva 2 upphör att gälla 2019-02-28.

Företag certifierade före den 2018-03-01 skall senast 2019-02-28 uppfylla kraven i utgåva FR2000:2017. För företag certifierade efter den 2018-03-01 gäller FR2000:2017.

Övergång till FR2000:2017 kan genomföras i samband med uppföljande revision eller vid förnyelse revision. Genomförs övergången vid en uppföljande revision tillämpas omfattning som vid en förnyelse revision.

FR2000:2017 standarden

FR2000:2017 Allmänna bestämmelser 2020:1

Stadgar

Regler för godkännande av revisorer

Revisionsregler

Back To Top