skip to Main Content

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden bygger på principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

FR2000:2022 gäller från 2022-07-01 och har ersatt FR2000:2017. För de företag som har en certifiering enligt FR2000:2017 gäller dessa under en övergångsperiod, se regler nedan på denna sida. Särskilda regler och krav för företag som har ett Paraply/Multi-sitecertifiering finns i Allmänna bestämmelser. Eventuella förändringar av standarden och övergångsregler meddelas på denna hemsida.

Förändringar


Övergångsregler för FR2000:2022
FR2000:2022 börjar att gälla från 2022-07-01 och då kommer alla nycertifieringar att ske mot den nya standarden. För er som redan är certifierade enligt FR2000:2017 kommer det att vara en övergångsperiod på tre år där uppgradering kommer att ske i samband med en förnyelserevision från och med 2022-07-01. Det kommer inte bli något tillägg för tid eller kostnader i samband med övergången.

FR2000 in English

Click this link for more information in English

Back To Top