skip to Main Content

FR2000 är en standard med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. Kraven utgår från ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Gällande version är FR2000:2017 som antogs 2017-03-01. Särskilda regler och krav för företag som har ett Paraply/Multi-site certifiering finns i Allmänna bestämmelser.
Eventuella förändringar av standarden och övergångsregler meddelas på denna hemsida.

Förändringar


Övergångsregler för FR2000:2022
FR2000:2022 börjar att gälla från 2022-07-01 och då kommer alla nycertifieringar att ske mot den nya standarden. För er som redan är certifierade enligt FR2000:2017 kommer det att vara en övergångsperiod på tre år där uppgradering kommer att ske i samband med en förnyelserevision från och med 2022-07-01. Det kommer inte bli något tillägg för tid eller kostnader i samband med övergången.

Back To Top