skip to Main Content

FR2000 är en standard med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. Kraven utgår från ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Gällande version är FR2000:2017 som antogs 2017-03-01. Särskilda regler och krav för företag som har ett Paraply/Multi-site certifiering finns i Allmänna bestämmelser.
Eventuella förändringar av standarden och övergångsregler meddelas på denna hemsida.

Förändringar


Övergångsregler för FR2000:2017
Certifikat enligt FR2000 daterad 2013-01-01 utgåva 2 upphör att gälla 2019-02-28.

Företag certifierade före den 2018-03-01 skall senast 2019-02-28 uppfylla kraven i utgåva FR2000:2017. För företag certifierade efter den 2018-03-01 gäller FR2000:2017.

Övergång till FR2000:2017 kan genomföras i samband med uppföljande revision eller vid förnyelse revision. Genomförs övergången vid en uppföljande revision tillämpas omfattning som vid en förnyelse revision.

Back To Top