skip to Main Content

Skapande av ert ledningssystem

För att bli certifierad enligt FR2000 skall kraven i standarden efterlevas på ett tillförlitligt sätt. Det är certifieringsbolagets uppgift att göra en bedömning huruvida er verksamhet har lyckats med det. Vi kommer här gå igenom vägen fram till en certifiering och vad ni bör tänka på.

Räkna med att det brukar ta mellan 2-6 månader för att bli certifierad. Kraven i standarden leder till att det är många frågor som skall besvaras, hanteras och befästas i en organisations ledningssystem. Att jobba fram ett ledningssystem skall vara en givande process där ni verkligen får chansen att sätta arbetsformerna och ta tag i dom områden som måste förbättras. Ett bra ledningssystem ökar värdet på ert företag och förbättrar er förmåga att göra rätt och jobba strukturerat.

Inledningsvis är det fördelaktigt göra en ordentlig undersökning för att ta reda på vilka standarder som är aktuella för just ert företag. För en stor majoritet av företag så är FR2000 fullt tillräckligt men det kan ändå vara värt jobbet att kolla av med era kunder och eventuellt leverantörer om dom har speciella certifieringskrav på er. Tänk på att FR2000 bara är känt i Sverige. Kontakta oss gärna i tidigt skede så kan vi vara ert bollplank där vi tillsammans kan reda ut vad som gäller.

När ni väl har bestämt er för vilken standard som är aktuellt, FR2000 förhoppningsvis, börjar själva arbetet med att skapa ledningssystemet. Här är det viktigt att ni skapar förutsättningar internt och avsätter tid. Utse gärna någon som skall ansvara för att driva projektet och att det finns någon som har administrativ förmåga. I tidigt skede är kan det vara bra att ta hjälp av en erfaren konsult med support och guidning.

Ta reda på era digitala förutsättningar för ert ledningssystem. Ert ledningssystem kommer bli ert ”referensverk – instruktionsbok- övergripande ramverk” för hur ni driver ert företag. Utifrån detta hänvisas till rutiner, dokumention eller till andra verksamhetssystem. Tex kan ert affärssystem vara en del av ert ledningssystem. Kolla gärna med oss hur ni skall tänka vad gäller val av digital plattform.

Sätt tids och projektplan för ert arbete framåt. Kör igång. Standarden finns att ladda ned gratis. Passa nu på att göra någonting bra av er investering – det kommer ni garanterat ha nytta av i framtiden. Lycka till

”En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget – inte tvärtom.”

Ronny Jenssen, ägare och vd, Göteborgs Förenade Plåtslageri AB

Back To Top