skip to Main Content
070-690 44 00 info@fr2000.se

Att certifiera företaget enligt FR2000 är enkelt. Det som krävs är att de rutiner du har finns dokumenterade enligt en klar och tydlig struktur. Detta kan du göra själv eller så hjälper vi på FR2000 till med att hitta en kunnig och dokumenterat kompetent konsult. Det är det här dokumentet som är ditt ledningssystem.

Ett sammandrag av rutinerna och en miljöutredning blir underlag för den offert och avtal som du sedan får från FR2000. Därefter tilldelas du en FR2000-revisor som gör en första revision och när allt är på plats får företaget sitt certifikat.

Back To Top