skip to Main Content

När företagets rutiner finns dokumenterade i ett fungerande ledningssystem som används i praktiken, kan du välja att gå vidare och göra en certifiering.

Med en certifiering visar du tydligt för kunder och andra intressenter att er verksamhet uppfyller kraven enligt FR2000:2017. 

Detta kan du inte göra själv, certifieringsrevision, uppföljande revision och förnyelserevison utförs alltid av en oberoende part, ett så kallat certifieringsorgan.

CERTIFIERINGSORGAN SOM REVIDERAR ENLIGT FR2000

Back To Top