skip to Main Content

Som inköpare vet du värdet av en certifiering hos din leverantör. Men det kan vara värdefullt att titta på vilken certifiering det handlar om. FR2000 är i stort sätt likvärdigt med de traditionella standarderna, men det finns två viktiga skillnader.

Anpassat för små och medelstora företag

FR2000 utgår från företagets affärsprocess – i grunden handlar det om orderns väg genom företaget. Standarden, och det ledningssystem den beskriver, är enkel att arbeta med och processerna är enkla att följa. Detta gör i sin tur att sannolikheten  att man faktiskt följer standarden är väsentligt högre jämfört med om ett litet företag övertar ett system som är utformat för mycket mer komplexa organisationer.

Täcker flera områden

En certifiering enligt FR2000 är väsentligt bredare än ISO-certifikaten för kvalitet och miljö. Standarden omfattar också arbetsmiljö, kompetensförsörjning, brandskydd och socialt ansvarstagande. Förutom att du får en bättre bild av din leverantör, betyder det också att varken du eller din leverantör behöver lägga resurser på att underhålla flera olika certifikat. En heltäckande certifiering blir både enklare och tydligare.

FR2000 är

 • ett ledningssystem för certifiering av
  • kvalitet
  • miljö
  • arbetsmiljö
  • kompetens
  • brandskydd
  • socialt ansvarstagande
 • integrerat och ger en heltäckande certifiering
 • effektivt och anpassat för små och medelstora företag
 • i stort sätt likvärdigt med ISO 9001 och 14001, men omfattar fler områden.
 • FR2000:2017 är reviderat för att säkra följsamhet mot:
  • ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
  • ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
  • ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande,
  • SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
  • OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete
Back To Top