skip to Main Content

En paraplycertifiering kan man få då man har ett företag eller en organisation med en central funktion, ett moderföretag, som styr ett nätverk av enheter som arbetar efter ett gemensamt ledningssystem med gemensamma rutiner för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens.  Styrning av enheter kan till exempel sker genom ägande eller avtal. Bedömning om ett företag/organisation kvalificerar sig för ett paraplycertifikat bedöms från fall till fall. Särskilda krav på företag med paraplycertifiering finns i FR2000 Allmänna bestämmelser.

Kontakta oss för mer information om paraplycertifiering.

Back To Top