skip to Main Content

FR2000 är en ekonomisk förening som arbetar för att utveckla FR2000 standarden och göra den attraktiv och tillgänglig för så många företag som möjligt. Vårt mål med FR2000 Verksamhetsledning är att bidra till att göra alla certifierade företag långsiktigt lönsamma.

Idag består FR2000 i Sverige ekonomisk förening av följande medlemmar:

Företagarna

Företagarna

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

https://www.foretagarna.se

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörer

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörer

SLR är en rikstäckande organisation för låsmästare och säkerhetsföretag från Trelleborg till Kiruna. Antal medlemsföretag med filialer är i dagsläget ca 200 st.

Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen

GBF är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar företag inom områdena glasmästeri, bilglas, glas & metallfasader och inramning. Medlemsföretagens och branschens ledord för nöjda kunder är rätt kvalitét, miljöansvar, hög servicegrad, yrkeskunnande och ansvar för hela uppdraget

Flyttföretagare

Almega Flyttjänstföretagen

Syftet med förbundet är att genom utbildning av personal och kontroll av flyttföretagen säkerställa en hög nivå av trygghet och kvalitét för kunden när de anlitar ett av våra medlemsföretag.

Plåtslageriernas Riksförbund

Plåt & Ventföretagen

Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag verksamma inom byggnadsplåt och ventilation.

Tolkservicerådet

Tolkservicerådet

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, tankar och känslor samt att förstå andra är en förutsättning för att de ska kunna styra sina liv och känna sig delaktiga i det svenska samhället. Tolkservicerådet (TSR) är en rikstäckande organisation bestående av offentligt och privatägda tolkförmedlingar. Tio tolkförmedlingar är hittills certifierade och på sikt räknar vi med att alla medlemsförmedlingar blir certifierade.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR är en branschorganisation för företag som driver mekaniska verkstäder samt utvecklar, tillverkar och säljer metallvaror och metallprodukter. Vi vill ge stöd till utvecklingen av våra medlemsföretag genom att främja affärsmöjligheter, undanröja hinder och tillhandahålla medlemsservice.

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Sveriges Skorstensmästares Riksförbund. SSR, är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges Skorstensfejarmästare. Våra medlemsföretag utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder, skorstenar och ventilationssystem samt tjänster inom områdena uppvärmningsekonomi, ventilation, miljöskydd med mera.

Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Sveriges Trafikskolors Riksförbund

STR är en organisation för trafikskoleföretag vilka bedriver yrkesmässig förarutbildning. STR har ca 620 medlemsföretag som driver ungefär 700 av Sveriges ca 800 trafikskolor.

Elon

Elon är en del av EEL AB. Elon är Sveriges största frivilliga fackhandelskedja för vitvaror. Vitvaror med den senaste tekniken som no frost, induktion, pyrolys är bara några exempel på vad vi kan erbjuda. Välkommen till Elon – vi förenklar din vardag.

Back To Top