skip to Main Content

När ni har implementerat ett ledningssystem enligt kraven i FR2000 kan ni kontakta ett av våra certifieringsbolag som genomför en certifieringsrevision och efter godkänt resultat utfärdar ett certifikat. Med en certifiering visar du tydligt för kunder och andra intressenter att er verksamhet uppfyller kraven enligt FR2000:2017.

Det finns tre oberoende certifieringsbolag som utför revisioner för FR2000 och dessa är Qvalify, Nordcert och SBSC. Dessa bolag är också ackrediterade av Swedac för att utföra ISO-revisioner.

  • Qvalify utför revisioner för alla typer av företag med undantag för dem som är certifierad anläggarfirma gällande lås och säkerhet eller är certifierade enligt ISO 1090.
  • SBSC utför revisioner för företag som även är certifierad anläggarfirma gällande lås och säkerhet.
  • Nordcert utför revisioner för företag som även är certifierade enligt ISO 1090 (stålbyggnad).

Så här går det till:

  1. Begär offert från certifieringsbolag. Revisionens omfattning fastställs i enlighet med FR2000 prislista och bygger på antalet anställda i er verksamhet. Omfattning för paraplycertifikat beräknas från fall till fall.
  2. Ni blir kontaktade av certifieringsbolaget för att boka datum för certifieringsrevision
  3. Revisorn kontaktar er för inhämtning av dokumentation från ert ledningssystem
  4. Revision genomförs, normalt på plats i verksamheten… då intervjuer, dokumentgranskning och rundvandring i verksamhetens lokaler. Även besök på externa arbetsplatser kan ske, t.ex. en byggarbetsplats.
  5. Eventuella avvikelser släcks och revisionen godkänns av revisorn
  6. Certifieringsbolaget utfärdar ett certifikat
  7. Årlig uppföljande revison sker för att intyga att ni fortsatt uppfyller kraven i FR2000-standard
Back To Top