skip to Main Content

Vad är FR2000?

FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, och arbetsmiljö och kan användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. Kraven utgår från ISO 9001(kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade i en enda kravstandard.

 

Hur är det uppbyggt?

FR2000 innehåller 6 kapitel där strukturen är flödesorienterad. Detta innebär att man i praktiken kan börja uppbyggnaden från kapitel 1 till 6. Det är dock viktigt att man säkerställer att flödet följer företagets egna processer. Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning är integrerade i kraven på ett logiskt sätt.

 

Vad skiljer FR2000 från ISO 9001 och 14001?

I praktiken inte så mycket, kraven på kvalitet respektive miljö är likartade. FR2000 har integrerat kraven i en standard som också innehåller arbetsmiljö. Tillsynen över revisorerna är också likartad. SWEDAC utövar tillsyn över ISO-revisorerna, Rådet för FR2000 över FR2000-revisorerna. Vi har dessutom valt att använda oss av certifieringsorgan som står under tillsyn av SWEDAC, vilket säkerställer att revisorerna har erforderlig kompetens.

 

Varför skall man välja FR2000 framför ISO?

Det finns flera goda skäl till varför man ska välja FR2000 framför ISO. Den kanske viktigaste orsaken är att FR2000 gör en tolkning av ISO-standarderna som är flödesorienterad och därmed mer pedagogisk. Det blir lättare att förstå för att man känner igen sig i sin egen verksamhet.

 

Mina kunder kräver att jag har ett kvalitetsledningssystem – duger FR2000?

Ja. FR2000 motsvarar de krav som finns i ISO 9001.

 

Mina kunder kräver att jag har ett miljöledningssystem – duger FR2000?

Ja. FR2000 motsvarar krav som finns i ISO 14001.

 

Hur går det till att bli certifierad?

Efter att ni har implementerat ett ledningssystem i er verksamhet kontaktar ni ett certifieringsbolag (se kontaktsida) för en offert. Efter genomförd certifieringsrevision och att eventuella avvikelser är släckta så utfärdar certifieringsbolaget ett certifikat till er.

 

Vad är ett paraplycertifikat (multi-site)?

När ett företag eller organisation bedriver verksamhet på flera olika geografiska platser kan man ha ett paraplycertifikat. Kravet är att det skall finnas ett ledningssystem där en ”moder” styr över ett antal enheter. Mer regler gällande detta kan läsas i FR2000 Allmänna bestämmelser.

 

Vad kostar det att införa FR2000

Det finns många olika saker som spelar in i vad kostnaden blir i slutänden.
När det gäller själva certifieringsrevisionen så finns det en fastställd prislista, den hittar du här. När det gäller implementering av ledningssystemet i ert företag så beror det på företagets storlek, verksamhetens komplexitet och vilken arbetsinsats man väljer att göra själv alternativt låter en konsult göra. Kontakta oss på FR2000 så kan vi hjälpa dig att göra en kostnadsuppskattning samt hjälpa er komma i kontakt med en konsult

 

Måste jag använda en konsult

Nej, man behöver inte använda någon konsult, om man inte vill! I en del företag/organisationer finns redan tillräcklig kunskap för att införa systemet utan någon hjälp utifrån. Men om du skulle behöva hjälp, kan det vara klokt att välja en konsult
Kontakta oss på FR2000 så hjälper vi er komma i kontakt med en konsult.

Finns din fråga om FR2000 inte med?

Kontakta oss så återkommer vi med svar!

Back To Top