skip to Main Content

Intern revision – 2 dagar

En väl genomförd intern revision kan bidra till att utveckla ledningssystemet genom
att identifiera förbättringsområden, styrkor och svagheter i ledningssystemet. Att utmana verksamheten, identifiera och jobba bort brister är lönsamt på längre sikt. Utbildningen kommer att ge er insikt och förståelse för tolkning av standarden och genomförande av revisioner. Utbildningen passar dig som hållit på med FR2000 ett tag eller för dig som vill få en bra grund att stå på när ledningssystemet implementeras.

Grundläggande FR2000 – 1 dag

En dag där vi går igenom kraven i FR2000-standarden, syfte och funktion med ett ledningssystem och ser på vilka områden som är viktigast för att ert företag skall få ett effektivt och fungerande ledningssystem. Utbildningen passar för dig som vill veta mer om hur FR2000 fungerar och hur man kommer igång med implementeringen i sin organisation.

FR2000 för VD – 1 dag

VD är som företagets högsta ansvarig den viktigaste medarbetaren för att ett ledningssystem skall fungera bra. I denna utbildning går vi igenom de delarna som är viktigast för att ett ledningssystem skall fungera effektivt, fokus på utbildningen ligger på roller, ansvar och befogenhet samt hur man kan mäta processernas prestanda.

Kontakta oss för mer information om nästa utbildningstillfälle.

Back To Top