skip to Main Content

FR2000 är etablerat sedan 25 år och innehållet är baserat på flera decenniers erfarenhet av effektivt företagande. Efter rättslig prövning vid flera tillfällen har det bekräftats att FR2000 är likvärdig med ISO i samband med upphandlingar

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden bygger på principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

Back To Top