skip to Main Content

FR2000 har i praktiken funnits sedan 1993 och skapades när det stod klart att ISO-standarder var tunga och kostsamma för små och medelstora företag. Genom att anpassa innehållet, utan att sänka kravnivåerna, har FR2000 blivit ett effektivt och värdefullt verktyg.

1990

Styrelsen i MVR (Mekaniska Verkstädernas Riksförbund) konstaterar i november 1990 att kvalitetsfrågorna alltmer kommer att vara centrala vid upphandling från sina medlemmars kunder.

1991

MVR tar fram utbildningsmaterialet ”Introduktion till ISO 9000” och en första kurs arrangeras i juni 1991 med 40 st deltagare.

1992

MVR startar konsulthjälp till företag som önskar hjälp med att införa ett kvalitetssystem i sina företag. MVR tar fram ett utbildningsmaterialet ”Hur införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9000” och en första kurs hålls i februari 1992 med 36 st deltagare.

MVR konstaterar att ISO 9000 är allt för svårt för sina medlemsföretag att tolka och kostnaderna för ett certifikat kan uppgå till 150 000 kr.

1993

Ett eget kvalitetssystem, MVR-Q, föds. En kommitté bildas som har till ansvar att fastställa kraven i MVR-Q som skall vara förankrat på den inhemska marknaden. Kommittén består av beställare, kvalitetspersoner och MVR-företag.

1994

Vid FR:s kongress i Västerås antogs en motion från Företagarna i Värmland om ett alternativ till ett godkänt kvalitetssäkringssystem för småföretag. I september 1994 bildas en arbetsgrupp inom FR som ska utarbeta ett system för små- och medelstora företag.

Ett förslag läggs till FR i november.

1995

Fram till medio 1995 har MVR-Q implementerats i 73 st företag varav 2 st blivit reviderade mot systemkraven och därmed fått sitt certifikat.

1996

Lars Svedje anlitas som konsult i bildande av ett kvalitetsråd samt skribent till ett första utkast av kraven i FR2000 Kvalitet.

Augusti 1996 bildas FR:s kvalitetsråd.

Kvalitetsrådet utarbetar kraven i FR2000 Kvalitet.

1997

Februari 1997 godkänns den första kravspecifikationen för området kvalitet och samtidigt interimgodkänns branschanpassningen för Solskyddförbundet.

Under året adderas miljöområdet enligt ISO 14001 till FR2000 samt en verksamhetsbeskrivning som är baserad på USK (Utmärkelsen svensk Kvalitet).

1998

April 1998 godkänns kravspecifikationen för kvalitet, miljö och verksamhetsbeskrivning, 1998-04-23-I.

Kvalitetsrådet
Under året bildas kvalitetsrådet, med uppgift att utveckla ett system som skulle bli trovärdigt på marknaden. FR2000 fick inte bli ett eget och isolerat system utan ISO skulle vara förebilden när det gäller ingående kravelement. Ett viktigt direktiv var att systemet skulle vara kostnadseffektivt, inte bli konsultdrivande och att certifieringskostnaden skulle uppfattas som rimlig. FR2000 skulle därmed bli ett varumärke som borgade för att dess företag som blivit reviderade aktivt arbetar med ständiga förbättringar i förhållande till sina kunder och övriga intressenter.

2003

Bildas FR2000 i Sverige ekonomisk förening. Föreningen lade ut uppdraget att sköta administration och marknadsföring av systemet på MVR Service AB.

2004

Rådet för FR2000 bildas med nya ledamöter som besitter kompetens inom de olika områdena inom FR2000.

Rådet får i uppdrag att utveckla kravstandarden mot att även integrera Systematiskt arbetsmiljöarbete enl. AFS 2001:1 och de nya kraven i Skydd mot olyckor.

2005

Juni 2005 godkänns kravspecifikationen för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet samt kompetensförsörjning och verksamhetsbeskrivning utgåva 050701.

2007

Samtliga certifierade företag har uppdaterat sig mot den nya kravstandarden.

2013

Ny kravstandard publicerades 2013-01-01

2015

Avtal tecknat om försäljningssamarbete med Qvalify AB

2017

Ny kravstandard publicerades 2017-03-01

2019

Avtalet med Qvalify AB om försäljningssamarbete upphörde vid årsskiftet 2018/2019. De är numera enbart vårt revisionsföretag mot FR2000.

Föreningen etablerade ett nytt samarbete omfattande marknad och utveckling av FR2000 med tre personer (Lars Svedje, Martin Eklund, Andreas Samuelsson under bolagsnamnet Lars Svedje Consulting AB). Bolaget LSCAB sköter all marknadskontakt som rör FR2000 i alla frågor.

Back To Top