skip to Main Content

FR2000 är en av fåtalet standarder som rekommenderas av Motorbranschens riksförbund (MRF) och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) att ligga till grund för det nya ledningssystemet Godkänd Bilverkstad.

Godkänd Bilverkstad är ett branschinitiativ som tillkommit efter påtryckningar från bland annat regeringen om att bilägarna verkligen ska få vad de betalar för. I korthet handlar det om ett ledningssystem som säkerställer kvalitet och fackmässighet vid service- och reparationer av person- och transportbilar upp till 3,5 ton samt personbilar klass II (husbilar) upp till 5 ton.

FR2000 – ett naturligt val

­FR2000 används av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är särskilt utvecklad och lämplig för mindre till medelstora företag genom sin pragmatiska, flödesorienterade och pedagogiska uppbyggnad.

Många bilverkstäder använder FR2000 redan idag, och det är därför naturligt att FR2000 rekommenderas av MRF och SFVF att utgöra grund för ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt Godkänd Bilverkstad.

Effektivare med samordnade revisioner

De fordonsverkstäder som idag är certifierade enligt FR2000 kan fortsätta vara det och komplettera sitt nuvarande ledningssystem så att det även täcker in kraven i Godkänd Bilverkstad. De oberoende revisorer som FR2000 anlitar är dessutom godkända att utför revison enligt Godkänd Bilverkstad, vilket skapar goda möjligheter till effektivisering och samordningsvinster.

För mer information, kontakta:

Lars Svedje
Rådgivare av ledningssystem och revisioner
070-690 44 00
lars.svedje@fr2000.se

 

Back To Top