skip to Main Content

FR2000:2017 blir FR2000:2022

Efter översyn av standarden har rådet nu antagit FR2000:2022.
Läs mer om de ändringar som är gjorda i standarden och i dokumentet FR2000:2022 kommentarer till ändringar.

Övergångsregler

FR2000:2022 börjar att gälla från 2022-07-01 och då kommer alla nycertifieringar att ske mot den nya standarden. För er som redan är certifierade kommer det att vara en övergångsperiod på tre år där uppgradering kommer att ske i samband med en förnyelserevision från och med 2022-07-01.
Det kommer inte bli något tillägg för tid eller kostnader i samband med övergången.

Back To Top