skip to Main Content

FR2000 Nyhetsbrev 2023-10

Hösten är här på allvar och många företag går på högvarv samtidigt som andra kämpar i dessa tider med hög inflation och höga räntor. Ett effektivt ledningssystem skall inte bara var en kostnad för ert företag utan ett verktyg att driva verksamheten på ett effektivt sätt. Om ni behöver hjälp och stöd är ni välkomna att kontakta oss. Ta också hjälp av revisorerna och deras erfarenhet när de besöker er.

Arbetsmiljöverket har tagit beslut om en ny regelstruktur. Den nya standarden publicerades för ett år sedan och började gälla från 2022-07-01 och vi påminner igen om övergångsreglerna i månadens nyhetsbrev.

Ladda ner nyhetsbrevet här!

Med Vänliga Hälsningar Martin & Andreas

Back To Top