skip to Main Content
Godkänd bilverkstad

FR2000 rekommenderad standard för Godkänd Bilverkstad

Motorbranschens riksförbund (MRF) och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) har i samråd med Konsumentverket (KoV) tagit fram ett ledningssystem som ska säkerställa den kvalitet som bilägare har rätt att kräva av en fordonsverkstad.

FR2000 rekommenderas av de bägge branschföreningarna att ligga till grund för det nya ledningssystemet, som går under namnet Godkänd Bilverkstad.

Godkänd Bilverkstad är ett branschinitiativ som tillkommit efter påtryckningar från bland annat regeringen om att bilägarna verkligen ska få vad de betalar för.

– Vår bransch har en stor utvecklingspotential, för att uttrycka det diplomatiskt. Vi behöver rätta till oss! säger Bo Ericsson, vd för Sveriges fordonsverkstäders förening.

I korthet handlar Godkänd Bilverkstad om att säkerställa kvalitet och fackmässighet vid service- och reparationer av person- och transportbilar upp till 3,5 ton samt personbilar klass II (husbilar) upp till 5 ton.

Ordning och reda i verksamheten

Godkänd Bilverkstad stöttar verkstädernas arbete med att uppfylla gällande lagkrav samt branschöverenskommelsen Verkstadens Reparationsvillkor. De som är med har dokumenterat ordning och reda i verksamheten, och de utför sina arbeten på ett korrekt sätt. De har tagit körkort för att driva bilverkstad, menar Bo Ericsson.

­– FR2000 används redan idag av många bilverkstäder, och det är därför naturligt att MRF och SFVF rekommenderar vår standard att utgöra grund för ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt Godkänd Bilverkstad, säger Thomas Dahlberg, styrelseordförande i FR2000.

FR2000 + Godkänd bilverkstad = Sant

De verkstäder som är certifierade enligt FR2000 kan fortsätta vara det och komplettera sitt nuvarande ledningssystem så att det även täcker in kraven i Godkänd Bilverkstad. De oberoende revisorer som FR2000 anlitar är dessutom godkända att utför revison enligt Godkänd Bilverkstad, vilket skapar goda möjligheter till effektivisering och samordningsvinster.

Back To Top