skip to Main Content

Höjd ersättning för resor

På grund av höjda bränslepriser höjer vi nu ersättning för revisorernas resor med egen bil i samband med revisioner till 57 kr/mil.
Ny priset börjar gälla 2022-04-11.

Back To Top