skip to Main Content

Lagefterlevnad

I en globaliserad värld, där företagsaktiviteter granskas noggrant av både myndigheter och allmänheten, har lagefterlevnad blivit en av hörnstenarna i ansvarsfullt företagande. Från miljöbestämmelser till arbetsmiljö, att förstå och följa lagstiftningen är inte bara en juridisk nödvändighet utan också en viktig aspekt av ett företags varumärkesansvar.

Vad innebär Lagefterlevnad?

Lagefterlevnad, eller “compliance” som det ofta kallas på engelska, refererar till förmågan hos företag och organisationer att följa gällande lagar, regler, standarder och andra rättsliga förpliktelser. Det handlar inte bara om att undvika böter eller rättsliga påföljder utan också om att arbeta på ett etiskt och socialt ansvarstagande sätt.

Back To Top