skip to Main Content

Ledningssystem för Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är avgörande för anställdas välbefinnande och produktivitet. Ett ledningssystem för arbetsmiljö (till exempel ISO 45001) ser till att skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Det fokuserar på:

  • Riskbedömning: Identifiering av potentiella arbetsplatsrisker.
  • Förebyggande åtgärder: Skapa processer för att minimera eller eliminera riskerna.
  • Utbildning: Se till att alla anställda är medvetna om bästa praxis och säkerhetskrav.
Back To Top