skip to Main Content

Ledningssystem för Systematiskt Kvalitetsarbete

Kvaliteten på produkter eller tjänster definierar ett företags rykte. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (som ISO 9001) hjälper organisationer att ständigt förbättra kvaliteten på sina utbud genom:

  • Kvalitetsmål: Fastställande av tydliga och mätbara mål.
  • Feedbackmekanismer: Använda kundfeedback för att identifiera förbättringsområden.
  • Ständig översyn: Regelbunden granskning av kvalitetsprocesser och resultat.
Back To Top