skip to Main Content
070-690 44 00 info@fr2000.se
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR är en branschorganisation för företag som driver mekaniska verkstäder samt utvecklar, tillverkar och säljer metallvaror och metallprodukter. Vi vill ge stöd till utvecklingen av våra medlemsföretag genom att främja affärsmöjligheter, undanröja hinder och tillhandahålla medlemsservice.

Back To Top