skip to Main Content
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Sveriges Skorstensmästares Riksförbund. SSR, är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges Skorstensfejarmästare. Våra medlemsföretag utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder, skorstenar och ventilationssystem samt tjänster inom områdena uppvärmningsekonomi, ventilation, miljöskydd med mera.

Back To Top