skip to Main Content

Styrelsen för FR2000 har beslutat om en ny prislista för certifiering

Styrelsen för FR2000 har beslutat om en ny prislista för certifiering. Den nya prislistan börjar att gälla 2024-01-01.

Ladda ner prislistan här!

Back To Top