skip to Main Content

Ett nytt, attraktivare varumärke

Som du säkert lägger märke till har FR2000 fått en rejäl ansiktslyftning. Ny logotyp, ny grafisk profil och en helt ny webbplats med enklare navigering och responsiv design.

Målet är att göra varumärket FR2000 attraktivare, både för de certifierade företagen men också för deras kunder.

Förnyelsen av FR2000 är samtidigt inte bara på ytan. Samtidigt med den uppdaterade profilen lanserar vi även en uppdaterad version av standarden FR2000.

FR2000:2017 är nu tydligare och enklare att följa och den täcker ännu fler områden. Vi har också gjort all information kring standaren mer lättillgänglig och modern i utförandet. FR2000 har kort sagt blivit ännu bättre och kommer i ännu högre grad vara en fullvärdig standard för certifiering av ledningssystem.

Back To Top