skip to Main Content

Uppdaterade regler och allmänna bestämmelser

Under hösten har råder för FR2000 förstärkt och uppdaterat reglerna kring FR2000. Det som är uppdaterat och nytt är FR2000:2017 Allmänna bestämmelser 2018:1, Regler för godkännande av revisorer samt Revisionsregler. Klicka er gärna vidare till  www.fr2000.se/ledningssystem/regler/ för att läsa mer.

Back To Top