skip to Main Content

Uppdaterade vägledningstexter i FR2000-standarden

Rådet för FR2000 har arbetat med att förtydliga och göra tillägg gällande vägledningarna i FR2000-standarden, som nu kommit i en reviderad version. OBS! Uppdateringarna gäller inte kraven utan endast i delar av vägledningen, dvs texterna i de grå rutorna. Ändringarna är markerade med ett streck i yttre marginalen.

Det nya, reviderade standarddokumentet FR2000:2017 rev. 2020-03-20 hittar du här.

Back To Top