skip to Main Content

Uppdatering av Allmänna bestämmelser

De allmänna bestämmelserna för certifiering av ledningssystem enligt FR2000 är nu uppdaterade. Ändringarna omfattar text i kapitel 2, Certifieringsprocessen, under rubrikerna Certifikat, Certifikatskorrektur och Certifikat.

Den nya versionen heter Allmänna bestämmelser för certifiering av ledningssystem enligt FR2000 Verksamhetsledning, Utgåva 2020:1 och kan laddas ned under Stadgar och Regler.

Back To Top