skip to Main Content

FR2000 är etablerat sedan 25 år och innehållet är baserat på flera decenniers erfarenhet av effektivt företagande. Efter rättslig prövning vid flera tillfällen har det bekräftats att FR2000 är likvärdig med ISO i samband med upphandlingar

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och OHSAS 18001 (ISO 45001) och SRVFS 2004:3 för brandskydd och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång

Back To Top