skip to Main Content

FR2000 är etablerat sedan över 20 år, och innehållet är baserat på flera decenniers erfarenhet av effektivt företagande. Den senaste versionen – FR2000:2017 – likställer standarden med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, detta har vid flera tillfällen bekräftats efter rättslig prövning i samband med upphandlingar.

Mer kunskap ska ge en rättvis bedömning

Lars Svedje, sakkunnig för kvalitet och revision på FR2000, konstaterar:
– I och med domarna har vi fått en likvärdig bedömning mellan FR2000-standarden och  konkurrerande standarder. Skälet till att detta inte är känt är naturligtvis okunskap. Ansvaret ligger delvis hos oss själva att informera om innehållet i standarden FR2000 Verksamhetsledning. Men det är också upphandlarnas och inköparnas uppgift att skaffa sig kunskap om de ledningssystem som finns, och se till att företag som certifierats enligt FR2000 behandlas rättvist vid poängbedömningar.

Använder nu oberoende certifieringsorgan

– Samtidigt har vi tagit lärdom av domen i Länsrätten. Vi anlitar nu oberoende certifieringsorgan, vilket tidigare var den avgörande skillnaden. Nu utförs alla revisioner av Qvalify, Nordcert och SBSC, säger Lars Svedje.

Domar relaterade till FR2000:

FR Växjö 2014 03 12
LR Göteborg 2009 09 14
LR Göteborg 2007 07 20
KR Göteborg 2007 10 12

Fördel FR2000

I praktiken, och särskilt för mindre och medelstora företag, kan FR2000 utgöra en bättre grund för ett ledningssystem eftersom den täcker in fler områden i verksamheten, något som kan vara en stor fördel vid en upphandling.

Back To Top