skip to Main Content
036-336 00 50 info@fr2000.se

En principsak

– Vi begärde samma poäng för FR2000-certifieringen som för en ISO-certifiering, säger Patrik Brandt, vd på ISAB Ventilation. För oss var det en principsak att gå till rätten.

ISAB Ventilation hade FR2000 som verksamhetsledningssystem, medan ett av de konkurrerande företagen i upphandlingen hade ISO 9001 och ISO 14001. I utvärderingskriterierna vid upphandlingen skulle man ange vilket kvalitet- och miljöledningssystem som finns. Certifiering enligt ISO för kvalitet och miljö ger 5 poäng medan system enligt ISO men ej certifierade ger 3 poäng och enklare typer av system 1 poäng. Trots att ISAB hade ett certifierat ledningssystem som tolkar kraven i ISO 9001 och ISO 14001 fick det konkurrerande företaget högre poäng än ISAB.

– Så är det, konstaterar Patrik Brandt. ISO-certifiering ger felaktigt dubbelt så höga poäng som en FR2000-certifiering. Ett annat företag i branschen fick samma poäng som ISAB trots att de inte vara certifierade alls. De borde ju fått 1 poäng för den enklare typen av system.

– Allt beror helt och hållet på okunskap. När jag ringde visste de inte ens att det fanns en certifiering i FR2000 systemet, säger Patrik Brandt.

Före rättsprocessen skulle man kunna avfärda det med subjektivt tyckande från en företagare som talar för ”sitt egna” system. Det går inte längre. Den rättsprocess som följde efter upphandlingen, hamnade i Länsrätten, som fastslog att innehållet i FR2000 är likvärdigt med ISO-systemet. Det enda som skiljde systemen åt var att revisionerna gjordes av en oberoende part vid ISO-revisioner.

– Det innebär alltså att skillnaderna inte är så stora, säger Patrik Brandt.

ISAB Ventilation har nu även ISO-certifierat sig och ser enda skillnaden i systemets omfattning och de ökade kostnaderna för revisionerna.

– FR2000 har i stort sett ett enda problem. Det står i skuggan av betydligt mer använda och kända kvalitets- och miljöledningssystemen från ISO, avslutar Patrik Brandt

Mer kunskap ska ge en rättvis bedömning

Lars Svedje, sakkunnig för kvalitet och revision på FR2000, konstaterar:

– Det finns flera liknande exempel där FR2000 fått sämre poäng än konkurrerande system, och det ska vi ändra på. Ansvaret ligger delvis hos oss själva att informera upphandlare och inköpare om innehållet i standarden FR2000 Verksamhetsledning. Men det är också deras uppgift att skaffa sig kunskap om de ledningssystem som finns och se till att företag som certifierats enligt FR2000 behandlas rättvist vid poängbedömningar.

Använder nu oberoende certifieringsorgan

– Samtidigt har vi tagit lärdom av domen i Länsrätten. Vi anlitar nu oberoende certifieringsorgan, vilket tidigare var den avgörande skillnaden. Nu utförs alla revisioner av Qvalify, Nordcert och SBSC, säger Lars Svedje.

Domar relaterade till FR2000:

KR Göteborg 2007 10 12
LR Göteborg 2007 07 20
LR Göteborg 2009 09 14
FR Växjö 2014 03 12

Back To Top