skip to Main Content

FR2000 Nyhetsbrev 2022-03

Arbetet med att se över FR2000:2017 är nu avslutat och Rådet för FR2000 har antagit FR2000:2022. Grunden till översynen ligger främst i att skapa en följsamhet mot arbetsmiljöstandarden ISO 45001 som kom för några år sedan och ersatte OHSAS 18001.

Nyhetsbrev 2022-03 kan ni ladda ned här

Back To Top