skip to Main Content

FR2000 Nyhetsbrev 2023-04

Fredag den 31/3 hade FR2000 med en artikel i Certifiering & Kvalitetssäkring som ges ut som en bilaga till Dagens Industri. I artikeln kan ni läsa om det FR2000-certifierade företaget APS Drift & Underhåll från Göteborg och hur FR2000 har hjälp dem i deras tillväxt. För er som missade denna kan ni läsa den här på nästa sida.

Den nya standarden publicerades för ett år sedan och började gälla från 2022-07-01. Vi påminner om övergångsreglerna nedan.

Hela Nyhetsbrev 2023-04 finns att ladda ned som PDF här

Övergångsregler

FR2000:2022 började att gälla från 2022-07-01 och då kommer alla nycertifieringar att ske mot den nya standarden. För er som redan är certifierade kommer det att vara en övergångsperiod på tre år där uppgradering kommer att ske i samband med en förnyelserevision från och med 2022-07-01.

Det kommer inte bli något tillägg för tid eller kostnader i samband med övergången.

Linkedin

Hjälp oss för större spridning genom att följa oss på Linkedin. Genom fler följare ökar vi kännedomen om och stärker FR2000 som ett bra alternativ för certifiering av ledningssystem.

Följ oss på LinkedIn FR2000 | LinkedIn

Så hjälpte FR2000-certifieringen tillväxten på APS Drift & Underhåll

Vi valde att certifiera oss redan 2007, när vi var ett tiotal medarbetare. Valet föll på FR2000 eftersom det är en kravstandard som kombinerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö, säger Clas Stenström, delägare och marknadsansvarig på APS Drift och Underhåll, ett företag som utför konsultation, installation och service på tekniska system i fastigheter. APS Drift och Underhåll har sedan certifiering vuxit och består i dagsläget av ett hundratal medarbetare.

Processtänk ger hög och jämn kvalitet

I samband med certifieringen gick APS Drift & Underhåll från att i hög grad vara ett reaktivt företag till att i stället bedriva en proaktiv och systematisk verksamhet som präglas av tydliga rutiner. – Tidigare var vår verksamhet händelsestyrd, nu tillämpar vi ett processtänk i allt vi gör. FR2000- certifieringen innebär att vi har tydliga skriftligt dokumenterade rutiner. Det har hjälpt oss att uppnå en kvalitetsnivå i vårt dagliga arbete. Något som vore svårt att uppnå på annat sätt. FR2000- certifieringen har hjälpt oss att uppnå en genomgående hög och jämn kvalitet i alla våra uppdrag. Det innebär även att en kollega enkelt kan ta vid i ett projekt om en medarbetare exempelvis blir sjuk, säger Clas Stenström.

Förebygger problem vid tillväxt

APS Drift & Underhåll har tiodubblat medarbetarstyrkan sedan 2007. Att ha ett ledningssystem på plats har, enligt Clas Stenström, varit till stor hjälp på företagets tillväxtresa. – Vi har kunnat förebygga många vanliga barnsjukdomar och har haft ordning och reda i verksamheten hela vägen. Även under de år då växte som snabbast. Vår FR2000-certifiering är också en stor fördel när vi deltar i offentliga upphandlingar, där det den här typen av certifieringar ofta är ett krav, säger han.

Back To Top