skip to Main Content

Göteborgs Förenade Plåtslageri

Göteborgs Förenade Plåtslageri, GFP, har varit FR2000-certifierat sedan 2014. Bolagets ägare och vd, Ronny Jensson, menar att det varit till stor nytta att jobba med ett ledningssystem.

Det var branschförbundet Plåt & Vent-företagen som inspirerade Göteborgs Förenade Plåtslageri att certifiera sitt ledningssystem. Företaget har sina kunder såväl inom offentlig förvaltning, stora byggföretag och enskilda fastighetsägare, och takarbeten i vårt svenska klimat ställer höga krav på kvalitet och ansvarstagande.

”Vi hade en del rutiner för kvalitet och miljöledning sedan tidigare”, berättar Ronny Jensson, ägare och VD. ”Men det var ganska spretigt, och när vi skulle presentera det för uppdragsgivare var det ganska jobbigt”.

GFP tog hjälp av en konsult för att dokumentera sina processer och ambitionerna var höga.

”I efterhand kan vi nog säga att vi inte behövt gå så djupt som vi gjorde”, säger Ronny Jensson, ”om man blir alltför detaljerad så kan det bli mer papper än nödvändigt”. För GFP betyder det att några delar inte har implementerats, utan kommer att arbetas om, och Ronny Jensson menar att det är så det måste vara; man trimmar sitt system och förenklar där man kan.

GFSs ledningssystem fokuserar i första hand på hur arbetet styrs och organiseras och inte lika mycket på det handgripliga utförandet ute på plats. Och affärsmässigt har certifieringen inneburit en hel del förenklingar. Företaget har en stor etablerad kundkrets, så ”Utan certifiering skulle vi inte ens få lämna anbud”, förklarar Ronny Jensson, ”och mot byggföretagen är ett certifikat en väldig förenkling. De vet att vi har ordning på våra rutiner och att vi är tillförlitliga som underentreprenörer”.

Vilka råd skulle då Ronny Jensson ge till en företagare som funderar på en FR2000-certifiering?

”En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget – inte tvärtom. Därför ska det inte vara mer detaljerat än vad det måste vara. Glöm inte att det är du och dina medarbetare som kan företaget bäst. Om du tar in en konsult så ska ni jobba tillsammans för att anpassa systemet till företaget – inte tvärtom. Man kan absolut vara besvärlig mot en konsult, det klarar de”, avslutar Ronny Jensson.

Back To Top