skip to Main Content

Lagefterlevnadskontroll

För att säkerställa att ett företag verkligen följer gällande lagstiftning behövs systematisk övervakning och kontroll. Lagefterlevnadskontroll innebär att man regelbundet granskar företagets verksamhet för att säkerställa att den uppfyller alla rättsliga krav. Detta kan inkludera interna granskningar, tredjepartsrevisioner och rapportering till regelverkande myndigheter.

Back To Top