skip to Main Content

Lagefterlevnad Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är en annan kritisk aspekt av lagefterlevnad. Det handlar om att säkerställa att alla anställda har en säker och hälsosam arbetsmiljö.

För att uppfylla kraven inom arbetsmiljöområdet bör företag:

  • Följa lagar och förordningar som rör arbetsplatsens säkerhet och hälsa.
  • Genomföra regelbundna riskbedömningar.
  • Utbilda anställda om säkerhetsprocedurer och -bestämmelser.
  • Omedelbart hantera och rapportera arbetsplatsolyckor eller faror.
Back To Top