skip to Main Content

Vad är ett ISO Kvalitetsledningssystem?

Ett ISO Kvalitetsledningssystem (ofta förkortat QMS från engelska “Quality Management System”) är ett ramverk av processer, procedurer och ansvarsområden som används av organisationer för att uppfylla kundens och andra intressenters krav samt uppfylla kvalitetsmässiga och regulatoriska krav.

En av de mest kända kvalitetsledningssystemstandarderna är ISO 9001. Det handlar om att implementera, övervaka och förbättra processer för att öka effektiviteten, förbättra kundtillfredsställelsen och minska fel.

Back To Top