skip to Main Content

Vad innebär en ISO-certifiering?

En ISO-certifiering innebär att en organisation har genomgått en granskning av en tredjepart och bevisat att den uppfyller de specifika krav som ställs i en viss ISO-standard. Certifieringen är ett bevis på att organisationen följer internationellt erkända principer och metoder inom det område som standarden täcker.

Att vara ISO-certifierad kan erbjuda en rad fördelar för företag, inklusive:

  • Ökad effektivitet och produktivitet.
  • Förbättrad kundtillfredsställelse.
  • Åtkomst till nya marknader eller klienter som kräver specifik certifiering.
  • Minskad risk genom implementering av beprövade metoder.
Back To Top