skip to Main Content

Vad innebär ISO 14001?

Implementering av ISO 14001 i en organisation innebär en rad åtaganden och aktiviteter:

  • Miljöpolicy: Varje organisation som implementerar ISO 14001 bör fastställa en miljöpolicy som klart kommunicerar dess åtagande att förbättra miljöprestandan.
  • Identifiera och övervaka miljöaspekter: Organisationer måste identifiera de delar av sin verksamhet, produkter eller tjänster som interagerar med miljön och sedan bedöma vilka aspekter som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan.
  • Uppfylla lagkrav: En del av ISO 14001-processen är att identifiera och följa de lagar och regler som gäller för organisationens miljöaspekter.
  • Mål och målsättning: Baserat på sin policy och de viktigaste miljöaspekterna, bör organisationen sätta upp specifika mål och målsättningar för att förbättra sin miljöprestanda.
  • Operativa kontroller: Dessa är de specifika åtgärder och rutiner som en organisation sätter upp för att hantera sina viktigaste miljöaspekter och uppfylla sina miljömål.
  • Nödsituationer: ISO 14001 kräver att organisationer identifierar potentiella nödsituationer, förbereder sig för dem och reagerar effektivt om de inträffar.
  • Översyn och ständig förbättring: Slutligen bör organisationer regelbundet granska och förbättra sitt miljöledningssystem för att säkerställa att det fortsätter att vara effektivt och relevant.
Back To Top