skip to Main Content

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är den internationella standarden för miljöledningssystem. Den utvecklades och publicerades första gången av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 1996 och har sedan dess genomgått flera revideringar, den senaste 2015. Denna standard specificerar de krav som en organisation behöver uppfylla för att skapa ett effektivt miljöledningssystem.

Målet med ISO 14001 är att stödja organisationer i deras ansträngningar att minska negativa miljöeffekter, uppfylla lagliga och andra krav samt ständigt förbättra miljöprestandan.

Back To Top