Ledningssystemet för alla organisationer, både stora och små!

201301181358494213GYg84i912013011813584942026QTCX5AI2013010913577397247JU9TrJe201301181358494224YxYVqXCp201301091357739753MzPDWDD1201301091357739771ibEWz2FH201301091357739925N29oo39q201301091357739834h4IWCpfh201301181358494179BuCkUStr201301181358494191x3fK6NH2

Qvalify AB

Qvalify AB är sedan 1992 ett svenskt oberoende certifieringsorgan med en komplett tjänsteportfölj för ledningssystem inom de viktigaste områdena, bl.a. kvalitet, miljö och arbetsmiljö. FR2000 i Sverige ekonomisk förening har tecknat avtal med Qvalify AB för att revidera mot standarden FR2000 Verksamhetsledning.

NORDCERT AB

NORDCERT AB verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom armering, betong, bergmaterial/ballast och stål. Vi erbjuder certifiering av produkter, processer och personer samt medverkar vid utbildningar som bestyrker kompetens. FR2000 i Sverige ekonomisk förening har tecknat avtal med Nordcert AB för att revidera mot standarden FR2000 Stålbyggnad.

SBSC

Svensk brand- & säkerhetscertifiering AB. Allt fler företag och organisationer efterfrågar certifierade produkter och företag, som uppfyller kraven inom gällande normer och standarder, i samband med upphandling. FR2000 i Sverige ekonomisk förening har tecknat avtal med SBSC för att revidera mot standarden FR2000 Säkerhet.