Ledningssystemet för alla organisationer, både stora och små!

Qvalify AB

Qvalify AB är sedan 1992 ett svenskt oberoende certifieringsorgan med en komplett tjänsteportfölj för ledningssystem inom de viktigaste områdena, bl.a. kvalitet, miljö och arbetsmiljö. FR2000 i Sverige ekonomisk förening har tecknat avtal med Qvalify AB för att revidera mot standarden FR2000 Verksamhetsledning.

NORDCERT AB

NORDCERT AB verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom armering, betong, bergmaterial/ballast och stål. Vi erbjuder certifiering av produkter, processer och personer samt medverkar vid utbildningar som bestyrker kompetens. FR2000 i Sverige ekonomisk förening har tecknat avtal med Nordcert AB för att revidera mot standarden FR2000 Stålbyggnad.

SBSC

Svensk brand- & säkerhetscertifiering AB. Allt fler företag och organisationer efterfrågar certifierade produkter och företag, som uppfyller kraven inom gällande normer och standarder, i samband med upphandling. FR2000 i Sverige ekonomisk förening har tecknat avtal med SBSC för att revidera mot standarden FR2000 Säkerhet.