skip to Main Content

Avvikelsehanteringssystem

Ett avvikelsehanteringssystem (AHS) är ett systematiskt verktyg eller en plattform som hjälper organisationer att effektivt hantera och spåra avvikelser. Ett sådant system kan vara så enkelt som en manuell loggbok eller så komplex som en digital plattform integrerad med andra IT-system.

Här är några av de viktigaste funktionerna i ett avvikelsehanteringssystem:

  1. Identifiering och Rapportering: Möjliggör snabb och enkel rapportering av avvikelser av alla anställda.
  2. Klassificering: Baserat på arten och allvaret i avvikelsen kan systemet kategorisera den för lämplig åtgärd.
  3. Uppföljning och Åtgärdsplan: Systemet tillåter team eller ansvariga att utarbeta en plan för att åtgärda avvikelsen och följa upp genomförandet.
  4. Analys och Trender: Med hjälp av insamlade data kan organisationer identifiera mönster, vilket kan hjälpa till att förebygga framtida avvikelser.
  5. Dokumentation och Arkivering: För regulatoriska och kvalitetssäkringsändamål behåller systemet en detaljerad historik över varje rapporterad avvikelse och de vidtagna åtgärderna.

Läs generellt om avvikelsehantering här!

Back To Top