skip to Main Content

Vad står ISO för?

ISO står för “International Organization for Standardization” (Internationella organisationen för standardisering). Även om man kunde förvänta sig en förkortning som “IOS”, valde organisationen att använda “ISO”, hämtat från det grekiska ordet “isos”, vilket betyder “likartad” eller “jämn”. Syftet med detta val var att ha ett universellt namn som är konsekvent över alla språk.

Back To Top