skip to Main Content

Avvikelsehantering: Systematisk Problemhantering

I varje organisation, oavsett storlek eller bransch, kan det uppstå situationer som inte går enligt planen. Dessa avvikelser, om de inte hanteras på ett strukturerat sätt, kan leda till minskad produktivitet, ökade kostnader och potentiellt skada organisationens anseende. Detta understryker vikten av avvikelsehantering och de system som stöder denna kritiska funktion.

Vad är avvikelsehantering?

Avvikelsehantering är processen att identifiera, rapportera, analysera och åtgärda avvikelser som uppstår inom en organisation. En avvikelse kan definieras som varje avvikelse från fastställda standarder, förväntningar, procedurer eller specifikationer. Det kan handla om allt från en felaktig produkt till en incident på arbetsplatsen eller ett brott mot interna riktlinjer.

Huvudmålet med avvikelsehantering är inte bara att lösa det omedelbara problemet, utan även att identifiera och åtgärda roten till problemet för att förhindra framtida incidenter.

Back To Top