skip to Main Content
070-690 44 00 info@fr2000.se

FR2000 är etablerat sedan över 20 år, och innehållet är baserat på flera decenniers erfarenhet av effektivt företagande. Standarden FR2000 är också likvärdig med ISO-standarder, detta har vid flera tillfällen bekräftats efter rättslig prövning i samband med upphandlingar.

Domar relaterade till FR2000:

KR Göteborg 2007 10 12
LR Göteborg 2007 07 20
LR Göteborg 2009 09 14
FR Växjö 2014 03 12

I praktiken, och särskilt för medelstora och mindre företag, är FR2000 ännu starkare efter som den täcker in fler områden i verksamheten, något som kan vara en stor fördel vid en upphandling.

Från och med 2017 heter standarden FR2000:2017, en ny uppdaterad version som till stora delar likställer den med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Fortfarande med en bättre anpassning till de lite mindre företagens villkor och arbetssätt.

”En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget – inte tvärtom.”

Ronny Jenssen, ägare och vd, Göteborgs Förenade Plåtslageri AB

Back To Top