skip to Main Content

Att komma igång med FR2000 är enkelt. Det enda som krävs är att företaget har dokumenterade rutiner och processer som följer kraven i standarden.

Trots att standarden är heltäckande har den en enkel och logisk uppbyggnad, unikt anpassad för mindre och medelstora svenska företag. Det gör att du snabbt kan skapa en struktur och enhetlighet i styrningen av företaget – utan att lägga onödig tid på administration!

Faktum är att FR2000 är så pedagogiskt uppbyggd att de flesta klarar att bygga upp sitt ledningssystem baserat på standarden på egen hand. Samtidigt är det effektivare att ta hjälp av proffs för att komma igång snabbt och undvika de vanligaste fallgroparna.

Vi hjälper dig att bygga hela ert ledningssystem från grunden och vi ser till att alla bitar är på plats. Det sparar tid och kostnader också i ett senare skede, om du väljer att certifiera ert ledningssystem enligt FR2000.

För att underlätta har vi valt att arbeta med fasta priser när det gäller revision.

När det gäller konsultinsats för införande av ett ledningssystem kontakta FR2000-kontoret.

”En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget – inte tvärtom.”

Ronny Jenssen, ägare och vd, Göteborgs Förenade Plåtslageri AB

Back To Top