skip to Main Content

Ledningssystem för Informationssäkerhet

Informationssäkerhet har blivit en av de mest kritiska frågorna för dagens företag, med tanke på den ökade risk för cyberattacker och dataintrång. Ett ledningssystem för informationssäkerhet (ofta hänvisat till ISO/IEC 27001 och FR2000) syftar till att säkerställa integritet, tillgänglighet och konfidentialitet av företagets informationstillgångar.

Ett system kan innehålla:

  • Riskhantering: Identifiera, utvärdera och prioritera risker.
  • Åtgärder: Införa säkerhetskontroller för att hantera identifierade risker.
  • Övervakning: Kontinuerligt övervaka och granska säkerhetsprocesserna.
Back To Top